Χειρουργική

Στην περίπτωση των υποθέσεων που απαιτούν συμβουλευτική από ένα γενικό ή ορθοπεδικό χειρουργό, όπως στραμπουλήγματα, διαστρέμματα, εξαρθρώσεις, κατάγματα, κακώσεις των άνω και κάτω άκρων και τραύματα όλων των ειδών, ο γιατρός που είναι υπεύθυνος προτείνει τις κατάλληλες θεραπείες. Εάν η κατάσταση είναι απλή, τότε αντιμετωπίζεται επί τόπου, ενώ αν είναι σοβαρό περιστατικό ο γιατρός οργανώνει τη μεταφορά του ασθενή στο νοσοκομείο.