Καρδιολογία

Επείγοντα Καρδιολογικά Περιστατικά 

Εάν ο καρδιολόγος διαγνώσει καρδιακό επεισόδιο, όπως ταχυκαρδία, βραδυκαρδία, αρρυθμία, ινιδισμό, στηθάγχη, έμφραγμα του μυοκαρδίου, κλπ, συνιστά την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή και / ή συντονίζει την ασφαλή μεταφορά του ασθενή στο νοσοκομείο.Προληπτική Καρδιολογία


Η χρήση της υπηρεσίας σε τακτά χρονικά διαστήματα, συμβάλλει στη διάγνωση οποιασδήποτε ασυμπτωματικής καρδιακής δυσλειτουργίας, δημιουργεί ένα ηλεκτρονικό ιατρικό αρχείο για κάθε άτομο που εξετάστηκε και εξοικειώνει, επίσης, τα πληρώματα με την τηλεϊατρική.