Τηλεϊατρική

Η απλότητα είναι ο πυρήνας της φιλοσοφίας μας για την εφαρμογή της Τηλεϊατρικής. Με την υιοθέτηση και την εφαρμογή μιας πλατφόρμας βασισμένης σε εύκολο στη χρήση εξοπλισμό, κοινά σε κάθε νοικοκυριό, ενισχύουμε τους ανθρώπους που ανησυχούν για την υγεία τους να επικοινωνούν αποτελεσματικά πιθανά συμπτώματα, γρήγορα και με ακρίβεια, στο έμπειρο ιατρικό μας προσωπικό, εξοικονομώντας έτσι πολύτιμο χρόνο, ιδίως στις καρδιολογικές περιπτώσεις.Επιπλέον , η πλατφόρμα και το Τηλεφωνικό μας Κέντρο που λειτουργεί σε 24ωρη βάση, μπορούν να υποστηρίξουν από απλό εξοπλισμό, μέχρι και συσκευές Bluetooth και μπορούν να επικοινωνούν όλα τα σχετικά στοιχεία από τις μετρήσεις σε μια τερματική πλατφόρμα, (tablet, PC κλπ) επιτρέποντας έτσι την καλύτερη και ταχύτερη διαχείριση και αρωγή σε κάθε πιθανό συμβάν σε ένα πλοίο.