Χρήση της True Color Technology Card

Ο συνδρομητής θα πρέπει να τοποθετήσει δίπλα σε μια πληγή, μια μόλυνση κλπ την κάρτα με την Τεχνολογία ''True Color'' και να τραβήξει μια φωτογραφία με οποιονδήποτε τύπο κάμερας. Ένα ειδικό λογισμικό εντοπίζει τη θέση της κάρτας στη φωτογραφία και σε δεύτερη φάση προσαρμόζει τις παραμέτρους της φωτογραφίας (φίλτρα RGB, αντίθεση, φωτεινότητα κλπ) ώστε να φέρει τα χρώματα της φωτογραφίας πιο κοντά στα αυθεντικά που απεικονίζονται στην κάρτα.

 

 

 

 

 

Το αποτέλεσμα της εικόνας, χρησιμοποιώντας αυτόν τον τύπο τεχνολογίας απεικονίζει ξεκάθαρα την κατάσταση της προσβεβλημένης περιοχής ενισχύοντας τα χρώματα και τη συνολική ποιότητα της εικόνας. Με αυτόν τον τρόπο, οι ιατροί μας έχουν την ευκαιρία να έχουν μια ολοκληρωμένη άποψη και ως εκ τούτου να κάνουν ακριβέστερη διάγνωση.

Partners