ΗΚΓ

Ο συνδρομητής θα πρέπει να καλέσει το Κέντρο Ελέγχου της CardioExpress και να περιγράψει στον Καρδιολόγο σε εφημερία τα συμπτώματα, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία ιατρικής σημασίας. Ο ασθενής θα πρέπει να τοποθετήσει τα 3 ηλεκτρόδια και τη συσκευή στο στήθος όπως στην εικόνα, να πατήσει το στρογγυλό κουμπί, να το αφήσει όταν ακούσει τον ήχο και περιμένει (περ . 15 sec) μέχρι το τέλος του ήχου (3x).

 


Στη συνέχεια ο χρήστης θα πρέπει να τοποθετήσει το μικρόφωνο του τηλεφώνου δίπλα στον Καρδιογράφο και συνεχίζει με τη μετάδοση πιέζοντας το ίδιο κουμπί γύρο. Η συσκευή εκπέμπει ένα συνεχόμενο τόνο, ο οποίος διακόπτεται μετά από περίπου 50 sec.
 
Το κέντρο λήψης μετατρέπει τον συνεχή τόνο σε ένα ΗΚΓ και το εμφανίζει στην οθόνη των Καρδιολόγων σε πραγματικό χρόνο. Εκτός από την επιλογή του τηλεφώνου, ο ασθενής είναι σε θέση να καταγράψει το ΗΚΓ στον υπολογιστή και στη συνέχεια να το μεταδώσει μέσω email.
Οι καρδιολόγοι που βρίσκονται σε εφημερία, λαμβάνοντας υπόψη τα συμπτώματα, το ιατρικό ιστορικό και τυχόν προηγούμενα ΗΚΓ (εάν υπάρχουν) ενημερώνει το συνδρομητή σχετικά με την πραγματική κατάσταση του / της και, αν είναι απαραίτητο:

• Παρέχει ιατρικές συμβουλές
• Συνταγογραφεί φάρμακα
• Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

 Partners