Διαδικασίες

Η διαδικασία χρήσης των συσκευών/εργαλείων είναι πολύ εύκολη για όλους και διευκολύνει στο δύσκολο έργο της τηλεϊατρικής. Έχοντας απλοποιήσει την τεχνολογία που σχετίζεται με την εφαρμογή απλών βημάτων και καθημερινών ιατρικών συσκευών, η Τηλεϊατρική είναι ευκολότερη από ποτέ. Η πλατφόρμα μας και το άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας μέσω του Τηλεφωνικού Κέντρου που λειτουργεί σε 24ωρη βάση θα βοηθήσει σε οποιοδήποτε περιστατικό βάσει των στοιχείων που θα λάβει. Η πρόταση μας για τον απλό στη χρήση μέχρι τον υψηλής bluetooth τεχνολογίας εξοπλισμό, εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα θα φτάσουν γρήγορα και αξιόπιστα στους Ειδικούς Ιατρούς διευκολύνοντας την ορθή διάγνωση με άμεση ανταπόκριση στη διαδικασία θεραπείας.

Partners