Αποφυγή της Αλλαγής Πορείας

Σε πολλές περιπτώσεις, μπορεί να υπάρχει μια λανθασμένη ‘’αυτο-διάγνωση’’ (''false alarm'') η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μια δαπανηρή αλλαγή της πορείας του πλοίου. Μέσω της άμεσης ανταπόκρισης μας -από έμπειρους ειδικούς- στις ανάγκες των μελών του πληρώματος, δεσμευόμαστε για ταχεία και αξιόπιστη διάγνωση που οδηγεί στην αποφυγή λαθών ‘’αυτο-διάγνωσης’’ και αλλαγής πορείας.

Partners