Προσανατολισμός

Με βάση τη γνώση που προκύπτει από τις 12.700 τακτικά ελεγχόμενες ιατρικές μονάδες, ελέγχουμε τα νοσοκομεία που είναι κατάλληλα για να αναλάβουν ένα ιατρικό περιστατικό λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

•  Απόσταση από το σκάφος

•  Ιατρικές Μονάδες

•  Τεχνογνωσία και εμπειρία του ιατρικού προσωπικού

•  Ιατρικός εξοπλισμός και ποιοτικός έλεγχος

•  Αποτελέσματα (επιτυχημένες θεραπείες σε ετήσια βάση)


Προτείνουμε τον προσανατολισμό του ασθενή προς την κατάλληλη ιατρική μονάδα. Αν αυτό γίνει δεκτό, μπορούμε να επικοινωνήσουμε με την ιατρική μονάδα ώστε να εξασφαλίσουμε την ορθή παραλαβή του ασθενή.