Μεταφορά

Ελέγχουμε τη διαδικασία μεταφοράς και διασφαλίζουμε τις κατάλληλες συνθήκες για την ασφαλή μεταφορά του ασθενή εξασφαλίζοντας ότι τα ασθενοφόρα είναι εξοπλισμένα με κατάλληλο εξοπλισμό, όπως monitor, απινιδωτή, οξύμετρο, αναπνευστήρα κλπ.

Οι ειδικοί μας εξασφαλίζουν ότι θα ανταποκριθεί το καλύτερο δυνατό διαθέσιμο προσωπικό για επείγοντα περιστατικά (Ιατρικοί Τεχνικοί επειγόντων περιστατικών, Νοσηλευτές επειγόντων περιστατικών, Ιατροί Συνοδοί έκτακτης ανάγκης), καθώς και ένα κατάλληλο σύστημα υποστήριξης, όποτε είναι απαραίτητο (προηγμένα συστήματα υποστήριξης ζωής, ειδικής και αναπνευστικής φροντίδας).

Το εκτεταμένο δίκτυο στρατηγικά επιλεγμένων συνεργατών μας εγγυάται ότι η καλύτερη ιατρική μονάδα θα παραλάβει τον ασθενή εξασφαλίζοντας την πιο αποτελεσματική και υψηλής ποιότητας περίθαλψη με ελάχιστο κόστος.