Ανάρρωση / Επαναπατρισμός

Όποτε χρειάζεται:

Μπορούμε να συντονίσουμε τους παρόχους υπηρεσιών για:

 •  Ιατρική συνοδεία του ασθενή

 •  Αερομεταφορά, τακτικές πτήσεις με φορείο κλπ.

•  Υπηρεσίες για ταξί και ξενοδοχεία κλπ.

•  Συνοδεία του θανόντος

•  Διοργάνωση ταξιδιού για ένα μέλος της οικογένειας για να χειριστεί τις διοικητικές διαδικασίες

•  Διοργάνωση ταξιδιού μετ 'επιστροφής σε περίπτωση θανάτου ή επικείμενου θανάτου ενός μέλους της οικογένειας

 


Συνεργασία με περισσότερες από 200 αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επαναπατρισμών