Αρωγή

Προσφέρουμε υπηρεσίες τηλεϊατρικής με:

 

24ωρο τηλεφωνικό κέντρο υποστήριξη πολλών ξένων γλωσσών αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά, πορτογαλικά, ρωσικά κλπ

•  Άμεση και αξιόπιστη διάγνωση και βέλτιστη θεραπεία

•  Ένα ισχυρό σε διασυνδέσεις σύστημα πληροφοριών

•  Πάροχοι εγκεκριμένων υπηρεσιών

•  One-stop-shop